Bag om Kommuneplan 2021

Kommuneplanen er et led i det danske planhierarki, som består at landsplanredegørelsen og de statslige interesser, de regionale udviklingsplaner, kommuneplaner og lokalplaner. Randers Kommuneplan er ikke i strid med statslige interesser eller de regionale udviklingsplaner.

Randers Kommuneplan er dermed underlagt landsplanredegørelsen og de statslige interesser, hvor der sættes direkte krav og mål til kommuneplanlægningen i de statslige udmeldinger, mens Randers Kommuneplan sætter rammerne for lokalplanlægningen i Randers Kommune.

Stat og region udarbejder herudover vandplaner, råstofplaner og Natura 2000-planer, samt diverse mere specifikke infrastrukturplaner. Kommunerne skal udarbejde handleplaner på baggrund af de statslige planer. Kommuneplanen skal være i overensstemmelse med disse handleplaner.

Kommuneplanlægningen forudsætter desuden samarbejde på tværs af kommunegrænser for at sikre sammenhæng og tværkommunale hensyn.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget