Ændringer siden Kommuneplan 2017

I forandringsrapporten gennemgås de foreslåede ændringer til kommuneplanen, der er inkluderet i Forslag til Kommuneplan 2021. Rapporten er inddelt i afsnit svarende til kommuneplanens afsnit. Derudover gennemgås rammeændringerne, både i rammetekster og ændringer i rammers geografi og anvendelse.

I forbindelse med revisionen af kommuneplanen er der lavet en række redaktionelle ændringer i forhold til kommuneplanens opbygning, der medfører at kommuneplanen fremstår anderledes end tidligere. Herunder er flere afsnit og underafsnit slået sammen. Det gælder eksempelvis afsnittene ”Bymønster og byudvikling” og ”Landdistrikter”, der nu er slået sammen til afsnittet ”Udvikling by og land”. Ændringer uddybes i de enkelte afsnit af forandringsrapporten.

Som følge af revisionsbeslutningen i Planstrategi 2018 har følgende temaer gennemgået større revisionsarbejde:

  • Stategisk udvikling i byer og landdistrikter
  • Randers Midtby
  • Klimatilpasning
  • Kulturmiljøer
  • Rekreative områder og landområder
  • Erhverv (igangsat forud for Planstrategi 2018)

Revisioner af de ovennævnte temaer har medført konkrete ændringer i tekst og kort på sider i kommuneplanen, hvilket beskrives nærmere på de pågældende sider i forandringsrapporten. Øvrige afsnit er ajourførte jævnfør tilkomne politikker og lovgrundlag på de pågældende områder siden sidste kommuneplanrevision.

Ændringer ved den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021

Ved den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021 besluttede Byrådet at lave en række ændringer i forhold til det forslag til kommuneplan, der havde været i offentlig høring. Disse ændringer er beskrevet i "Ændringsnotat", som findes nederst på siden i boksen Læs mere.