Miljøvurdering

Randers Kommuneplan 2021 er blevet miljøvurderet.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af Kommuneplan 2021. Det er kun ændringerne i forhold til Kommuneplan 2017, der skal miljøvurderes.

Formålet med miljøvurderingen er at give en vurdering af virkningerne på miljøet ved vedtagelse af Kommuneplan 2021 og derved give byrådet et godt beslutningsgrundlag, inden de træffer afgørelse om vedtagelse af kommuneplanen.

Miljørapporten blev offentliggjort sammen med forslag til kommuneplan 2021 og i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse om miljøvurderingen.

Miljørapporten og den sammenfattende redegørelse ses af boks.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget