Vedtagelsesproces

En kommuneplanproces starter ofte med udarbejdelse og vedtagelse af en planstrategi. Planstrategien beskriver hvilken udvikling, der har været siden vedtagelsen af sidste kommuneplan samt hvilken udvikling Byrådet ønsker for fremtiden. Randers Planstrategi blev vedtaget den 20. maj 2019. Planstrategi 2018 kan ses af boks.

Forslag til Randers Kommuneplan 2021

Forslag til Randers Kommuneplan blev vedtaget af Byrådet den 18. januar 2021 og sendt i offentlig høring i perioden den 27. januar til den 24. marts 2021.

I forbindelse med udarbejdelse af forslaget blev der lavet en forandringsrapport som beskriver alle ændringer fra Kommuneplan 2017 til forslag til Kommuneplan 2021. Forandringsrapporten kan ses af boks.

Der blev indsendt 105 høringssvar fra borgere og foreninger samt fra statslige myndigheder. Et samlet pdf dokument med høringssvar og link til høringsportal ses af boks. Herudover blev der gennemført supplerende høring i Øster Bjerregrav og høringsnotat vedrørende denne findes ligeledes i boks.

Behandling af høringssvar til forslaget

Byrådet har forholdt sig til bemærkningerne i forbindelse med vedtagelsen af planen. Behandlingen af høringssvarene foregik ved et temamøde i byrådet den 15. april 2021. Høringsnotatet ses af boks.

Ud fra Byrådets behandling af høringssvarene den 15. april blev kommuneplanen tilrettet. Disse tilretninger ses af ændringsnotatet. Ændringsnotatet ses af boks.

Endelig vedtagelse af kommuneplanen

Byrådet vedtog Randers Kommuneplan 2021 den 14. juni 2021.

Videre proces

Randers Kommuneplan 2021 kan ændres ved et kommuneplantillæg. Alle vedtagne kommuneplantillæg vil blive indarbejdet på denne hjemmesiden, så denne side altid vil være den opdaterede kommuneplan.