Ændringer med dette tillæg

Tillægget omfatter: reduktion af en eksisterende bolig-ramme, udlæg af en ny bolig-ramme, aflysning af en eksisterende bolig- og erhvervs-ramme, udvidelse af en eksisterende center-ramme samt udlæg af en ny ramme til regnvandsbassin.

Del af boligramme reduceres:

Den nordligste del af ramme 4.01.B.5 reduceres.
Den andel af ramme 4.01.B.5 der reduceres er vist herunder og er kommunalt ejet.

Ny boligramme:

Der udlægges en ny boligramme 4.01.B.14(T1) i den sydlige del af Spentrup.

Rammen får følgende bestemmelser:
- Tæt-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv.
- Bebyggelse må opføres i maks 2 etager og i en højde af maks. 8,5 meter.
- Bebyggelsesprocenten er maks 40% for området som helhed. 

Aflysning af bolig- og erhvervsramme og udvidelse af centerramme

Ramme 4.01.BE.3 aflyses med dette tillæg, da en del af rammen omfattes af den nye boligramme 4.01.B.14(T1) og den resterende del overføres til ramme 4.01.C.1(T1).

Syd for den nye boligramme udlægges en ny tekniske ramme 4.01.T.1(T1) til regnvandsbassin.

Der ændres ikke på bestemmelserne for 4.01.B.5(T1) eller 4.01.C.1(T1). Der er udelukkende tale om geografiske ændringer af disse.