Baggrund og formål

Randers Kommune ønsker at give mulighed for et nyt boligområde i det syd-østlige Spentrup.
Planlægningen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da en mindre del af området er udlagt til blandet bolig og erhverv i kommuneplanen, det resterende areal er ikke rammebelagt. Planlægningen kræver derfor, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Dette tillæg blev godkendt som forslag til Tillæg 43 til Kommuneplan 2017. Kommuneplan 2021 er i mellemtiden blevet vedtaget. Derfor vedtages dette som Tillæg 1 til Kommuneplan 2021. Tillægget omdøbes derfor fra "Tillæg 43 til kommuneplan 2017" til "Tillæg 1 til Kommuneplan 2021".