Ændringer med dette tillæg

Følgende nye retningslinje indsættes med den endelige vedtagelse af tillægget på kommuneplanens side om Byudvikling:

”By. 8. Arealer i byzone, der ikke er aktuelle til byudvikling, er udpeget på kort. Arealerne tilbageføres  til landzone.”

Der indsættes et kort over arealet, der tilbageføres, som vist nedenfor.