Tillæg 10 til Kommuneplan 2021 - Retningslinje for tilbageførsel af byzoneareal til landzone

Status: Adopted

Dato for vedtagelse af planforslag: 16-05-2022 00:00:00

Høringsperiode start: 20-05-2022 00:00:00

Høringsperioden slut: 15-07-2022 00:00:00

Vedtagelsesdato: 10-10-2022 00:00:00

Ikraftrædelsesdato: 13-10-2022 00:00:00

Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.XmlPublishedProperty