Rammer

Nye rammer, der udlægges ved vedtagelse af tillægget

1.01.T.2(T11) - Justesens Plæne

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.