Tillæg 11 til Kommuneplan 2021 - Teknisk anlæg til klimatilpasning på Justesens Plæne