Baggrund og formål

Kommuneplantillægget omfatter et areal på ca. 61 hektar mellem Haslund By og Randers.

Hovedparten af området indgår i Kommuneplan 2021 som landramme 1.10.L.1, der er udlagt til landskabs- og naturområde. En mindre del indgår som et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligformål.

Hovedformål med kommuneplantillægget er udvide anvendelsesmulighed for landrammen og justere afgrænsningen mod boligområdet.

Baggrunden for tillæg 16 til Kommuneplan 2021 er, at der i forbindelse med udvikling af et boligområde øst for Haslund har vist sig behov for at opføre en støjvold mod erhvervsområdet mod øst. Effekten af en støjvold er størst, hvis den placeres tæt ved støjkilden - det vil sige så tæt på skel til erhvervsområdet som muligt. Samtidig er der behov for at etablere et skybrudsbassin i området for at tilbageholde regnvand, hvor vandet naturligt samler sig. Derfor muliggøres tekniske anlæg i landramme 1.10.L.1.

Formelt sker dette ved, at den eksisterende landramme opdeles i to områder - henholdsvis nord og syd for Haslund Klostervej. Området nord for Haslund Klostervej oprettes som et nyt rammeområde, hvor anvendelse til tekniske anlæg muliggøres. Det planlagte boligområde indskrænkes samtidig ca. 310 m2 for at give plads til støjvolden.

Der har ikke været afholdt fordebat, da hovedanvendelsen i landrammen fortsat er landskabs- og naturområde. Bestemmelser for boligområdet bevares uændrede.