Kort med de eksisterende rammer i Kommuneplan 2021. Området er omfattet af rammeområde 1.10.L.1, 1.10.L.2 og 3.03.B.2.

Tillæg 16 til Kommuneplan 2021 - Boliger i Haslund Øst

Status: Public hearing

Dato for vedtagelse af planforslag: 25-09-2023 00:00:00

Høringsperiode start: 27-09-2023 00:00:00

Høringsperioden slut: 22-11-2023 00:00:00

Vedtagelsesdato: 01-01-0001 00:00:00

Ikraftrædelsesdato: 01-01-0001 00:00:00

Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.XmlPublishedProperty