Ændringer med dette tillæg

Med kommuneplantillægget ændres rammeafgrænsningen for 4.01.O.2 - Skole, institution, hal på Haldvej, og der udlægges 2 nye rammer 4.01.B.15 (T18)- Boligområde Haldvej og 4.01.R.5 (T18) - Rekreativt område Haldvej.

Fremtidigt zoneforhold er for alle 3 rammer byzone.

 

Mindre afgrænsning, samme rammebestemmelser:

Rammeafgrænsningen for 4.01.O.2 - Skole, institution, hal på Haldvej gøres mindre - Rammebestemmelser er uændret.

Områdets anvendelse: Offentlige formål såsom børnehave, skole, idrætsanlæg samt offentlige og private servicefunktioner.
Bygningshøjde, maks.: 12.5 m
Etageantal, maks.: 2 etager
Bebyggelsesprocent, maks.: 40 %
Bebyggelsesprocenten gælder for: Den enkelte ejendom
Bebygget areal, maks.: 40 % af grundarealet
Specifik anvendelse 1: Område til offentlige formål
Specifik anvendelse 2: Daginstitutioner
Specifik anvendelse 3: Uddannelsesinstitutioner
Specifik anvendelse 4: Sports- og idrætsanlæg
Laveste tilladte miljøklasse: Miljøklasse 1
Højeste tilladte miljøklasse: Miljøklasse 2
Fremtidig zonestatus: Byzone

 

Nye rammer:

4.01.B.15 (T18)- Boligområde Haldvej
Områdets anvendelse: Tæt-lav boligbebyggelse
Bygningshøjde, maks.: 8.5 m
Etageantal, maks.: 2 etager
Bebyggelsesprocent, maks.: 40 %
Bebyggelsesprocenten gælder for: Den enkelte ejendom
Specifik anvendelse 1: Tæt-lav boligbebyggelse
Laveste tilladte miljøklasse: Miljøklasse 1
Højeste tilladte miljøklasse: Miljøklasse 2
Fremtidig zonestatus: Byzone

4.01.R.5 (T18) - Rekreativt område Haldvej
Områdets anvendelse: Rekreative formål til offentlige fritidsformål, såsom bypark, grønt område og lignende.
Bebyggelsesprocent, maks.: 1 %
Bebyggelsesprocenten gælder for: Området som helhed
Specifik anvendelse 1: Større rekreativt område
Fremtidig zonestatus: Byzone