Tillæg 18 til Kommuneplan 2021 - Rekreativt areal og tæt-lav boligområde i Spentrup

Status: Forslag

Dato for vedtagelse af planforslag: 28.08.2023

Høringsperiode start: 01.09.2023 

Høringsperioden slut: 27.10.2023

Vedtagelsesdato: xx.xx.xxxx

Ikraftrædelsesdato: xx.xx.xxxx

Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.XmlPublishedProperty