Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 1.05.E.4 - Erhverv Fladbrovej, ændres som følgende:

Rammen ændres geografisk således at den flyttes ned og ligge langs Fladbrovej og over mod eksisterende bebyggelse mod vest. 

Rammeområde 1.05.R.5 - Rekreativt område ved Selandersvej/Fladbrovej, ændres som følgende:

Rammen ændres geografisk således at den flyttes op nordligt i sammenhæng med det nuværende skovområde.

 

Zonestatus for området er delvist landzone og byzone. Del af matrikel 7a, Nedre Hornbæk overføres til byzone med vedtagelsen af Lokalplan 725.