Baggrund og formål

Kommuneplantillægget omfatter et område ved Fladbrovej i Hornbæk.

Baggrunden for Tillæg 2 til Kommuneplan 2021, er et ønske om at opføre kontorbygninger til liberalt erhverv. Området er i dag delvist omfattet af rammeområde 1.05.E.4, der udlægger området til erhvervsformål, servicevirksomheder, kontorerhverv, administrationsvirksomheder og lignende, og rammeområde 1.05.R.5, der udlægger området til rekreative formål til offentlige fritidsformål, såsom bypark, grønt område og lignende.

Ændringerne med Tillæg 2 består af en geografisk ændring af de eksisterende rammer. 

 

Kommuneplan 2021

Dette tillæg blev godkendt som forslag til Tillæg 63 til Kommuneplan 2017. Kommuneplan 2021 er i mellemtiden blevet vedtaget. Derfor vedtages dette planforslag som Tillæg 2 til Kommuneplan 2021. Tillægget omdøbes derfor fra "Tillæg 63 til kommuneplan 2017" til "Tillæg 2 til Kommuneplan 2021".

Når forslag til Tillæg 63 (Kommuneplan 2017) bliver overført til forslag til Tillæg 2 (Kommuneplan 2021) bringes planlægningen hermed i overensstemmelse med Kommuneplan 2021.