Ændringer med dette tillæg

Ændring af eksisterende ramme 1.04.BE.8:

Rammeområde 1.04.BE.8 ændres, så "Etageboligbebyggelse" tilføjes som en mulig specifik anvendelse i rammebestemmelserne. Der tilføjes en maks. bebyggelsesprocent på 50 for den specifikke anvendelse "Etageboligbebyggelse" samt et maks. etageantal på 2. Der ændres ikke på rammens geografiske afgrænsning. Rammen kaldes herefter for 1.04.BE.8(T3)"

Det tilføjes ligeledes maks. bebyggelsesprocent på 40 gældende for specifik anvendelse 3: "Tæt-lav boligbebyggelse". Tilføjelsen sker som en teknisk fejl, som rettes op på for eksisterende ramme.