Baggrund og formål

Randers Kommune ønsker at give mulighed for at realisere et konkret projekt for etageboligbebyggelse.
Planlægningen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2021, hvad angår anvendelsen som etageboligbebyggelse. Planlægningen kræver derfor, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.