Ændringer med dette tillæg

Kommuneplantillæg 4 opretter to nye rammeområder 3.00.E.1(T4) og 3.00.E.2(T4).

3.00.E.1(T4):

Generel anvendelse: Erhvervsformål

Fremtidig zonestatus: Landzone

Bygningshøjde maks.: 20

Bebyggelsesprocent maks.: 15 %

Bebyggelsesprocenten gælder for: området som helhed

Udstykningsforbud: Der må ikke udstykkes nye ejendomme inden for rammeområdet

Specifik anvendelse: Tung industri, deponering, råstofindvinding 

Laveste  tilladte miljøklasse: 5

Højeste tilladte miljøklasse: 7

Øvrige notater: Undtaget fra maks. bygningshøjde er skorstene, hvor en større højde er begrundet i
virksomhedens drift, herunder overholdelse af de miljøkrav, der gælder for virksomheden.

Værdifulde geologiske profiler skal bevares. 

3.00.E.2(T4):

Generel anvendelse: Erhvervsformål

Fremtidig zonestatus: Landzone

Udstykningsforbud: Der må ikke udstykkes nye ejendomme inden for rammeområdet

Specifik anvendelse: Deponering, råstofindvinding, naturområde 

Laveste  tilladte miljøklasse: 5

Højeste tilladte miljøklasse: 7

Øvrige notater: Værdifulde geologiske profiler skal bevares.

Efter endt råstofindvinding skal området reetableres og overgå til naturområde.