Tillæg 4 til Kommuneplan 2021 - Erhvervsområde ved Ølst

Status: Adopted

Dato for vedtagelse af planforslag: 13-12-2021 00:00:00

Høringsperiode start: 16-12-2021 00:00:00

Høringsperioden slut: 24-02-2022 00:00:00

Vedtagelsesdato: 12-09-2022 00:00:00

Ikraftrædelsesdato: 20-09-2022 00:00:00

Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.XmlPublishedProperty