Baggrund og formål

Udviklingsudvalget igangsatte den 12. november 2020 planlægning for Kraftcenter Korshøj, som er en udvidelse af det eksisterende idrætsanlæg i form af nye boldbaner og aktivitetsplads. Planlægningen omfatter området øst for Korshøjskolen og -hallen, samt arealer udlagt til det nye boldbaneanlæg.

Baggrunden for projektet er, at Byrådet på mødet den 7. september 2020, besluttede at godkende realiseringen af Kraftcenter Korshøj samt frigive bevillingen dertil.

Projektet kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan for området, samt et tillæg til kommuneplanen. Tillægget har til formål at udvide en rekreativ ramme i kommuneplanen, samt ændre anvendelsen på dele af arealet fra offentligt område til rekreative formål, for bedst muligt at kunne understøtte den ønskede anvendelse for området. Der ændres desuden i rammebestemmelsen for det offentlige område 5.01.O.1, idet den maksimale bebyggelsesprocent for området ændres til at skulle gælde for området som helhed.

Projektet er udarbejdet med et ønske om at samle idrætten i Harridslev inkl. SMIFF’s fodbold afdeling. Projektet omfatter en udvidelse på ca. 7 ha, som i dag anvendes til landbrugsjord (dyrkning).

Udvidelsen af eksisterende idrætsfaciliteter forventes at blive et stort aktiv for lokalsamfundet.