Rammer

Nye rammer, der udlægges ved vedtagelse af tillægget

5.01.O.1(T5) - Korshøjskolen
5.01.R.4(T5) - Idrætsanlæg, Skovvænget

Rammer, der aflyses ved vedtagelse af tillægget

5.01.O.1 - Korshøjskolen
5.01.R.4 - Idrætsanlæg, Skovvænget

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.