Ændringer med dette tillæg

Ny ramme 1.02.E.13(T6)

Tillægget opretter et nyt rammeområde 1.02.E.13(T6), der udtages af eksisterende ramme 1.02.E.11. Ramme 1.02.E.13(T6) får følgende bestemmelser:

Generel anvendelse: Erhvervsformål

Bygningshøjde maks.: 13 meter

Bebyggelsesprocent maks.: 50 % for området som helhed

Specifik anvendelse: Kontor- og serviceerhverv

Laveste tilladte miljøklasse: 1

Højeste tilladte miljøklasse: 2

Øvrige notater: Der må etableres en administrationsbygning til havnen og andre virksomheders administration med et bebygget areal på maks. 750 m2 og med en højde på maks. 21 m. Herudover må der opføres byggeri til andre virksomheders kontorformål med en højde på maks. 13 m og et bebygget areal på maks. 1500 m2.

Ændringer i bestemmelser i ramme 1.02.E.11

Følgende ændringer foretages i ramme 1.02.E.11:

Miljøklasser ændres til 3-6 i stedet for 4-6.

Øvrige notater ændres således:

Fra: "Der må etableres en administrationsbygning til havnens drift med en højde på op til 20 meter og et bebygget areal på 200 m2. Der må etableres et spulefelt med en digekrone på 5 meter. Efter endt deponering skal spulefeltet efterbehandles til naturformål."

Til: "Der må etableres et spulefelt med en digekrone på 5 meter. Efter endt deponering skal spulefeltet efterbehandles til naturformål eller anvendes til havneformål i form af oplag el.lign."

Geografiske ændringer i rammerne

Afgrænsningen af rammerne ændres, således at en del af ramme 1.03.E.3 overføres til ramme 1.02.E.11. Rammerne kaldes herefter 1.03.E.3(T6) og 1.02.E.11(T6). Den nye ramme 1.02.E.13(T6) oprettes ved at udtage af en del af den eksisterende ramme 1.02.E.11 for at danne den nye ramme.

Kortet herunder viser de geografiske ændringer i rammerne:

Kortet herunder viser de fremtidige rammer:

Ændringer af udpegninger af særlige landskabelige og geologiske interesser

Udpegningerne i Kommuneplan 2021 til Områder af særlig landskabelig interesse samt Områder af geologisk interesse udtages indenfor planområdet som vist på illustration i tillæggets redegørelse. Der er tale om små dele af en større udpegning, og områder som enten vil blive udgravet til havnebassin eller allerede er under landskabelig omdannelse, fordi de er i brug som spulefelt.