Baggrund og formål

Byrådet ønsker at give mulighed for anlæg af en ny sydlig forbindelsesvej til Ny Randers Havn, sådan at den strækning af Ørneborgvej, der ligger mellem Grenåvej og Brødstedlundvej erstattes af den nye forbindelsesvej.

Da vejanlægget er lokalplanpligtigt skal der vedtages en ny lokalplan for området, inden vejen kan anlægges. Ydermere er lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med Randers Kommuneplan 2021, og derfor skal plangrundlaget ændres for at muliggøre de nye anlægsprojekter.

Lokalplanforslaget giver desuden mulighed for etablering af ny vejforbindelse til det eksisterende erhvervsområde, der tidligere havde vejforbindelse via Ørneborgvej, samt mulighed for etablering af ny vejforbindelse til forlængelse af Romalt Boulevard.

På denne baggrund udarbejder Randers Kommune forslag til Tillæg 7 (samt forslag til Lokalplan 717), som indeholder bestemmelser til justering af områdets eksisterende rammeområder, hvormed kommuneplanen bringes i overensstemmelse med det politiske beslutningsgrundlag.

Der er i perioden fra 25. november til 23. december 2020 blevet afholdt fordebat i forbindelse med dette tillæg til kommuneplanen.