Ændringer med dette tillæg

Kommuneplantillæg 8 opretter to nye rammeområder 4.00.BE.1(T8) og 4.00.R.6(T8).

4.00.BE.1(T8):

Generel anvendelse: Blandet bolig og erhvervsformål

Fremtidig zonestatus: Landzone

Bygningshøjde maks.: 12

Bebyggelsesprocent maks.: 10 %

Bebyggelsesprocenten gælder for: Området som helhed

Specifik anvendelse: Bolig og fødevareproduktion med oplevelsesfaciliteter (restaurant, butik, overnatning) 

Laveste tilladte miljøklasse: 1

Højeste tilladte miljøklasse: 3

Øvrige notater:

 

4.00.R.6(T8):

Generel anvendelse: Rekreativt område

Fremtidig zonestatus: Landzone

Specifik anvendelse: Naturområde 

Laveste tilladte miljøklasse: -

Højeste tilladte miljøklasse: -

Øvrige notater: Der kan opstilles fire glampingtelte i perioden 1. april til 1. oktober udenfor beskyttet natur.