Baggrund og formål

Kommuneplantillægget omfatter et område på ca. 4,5 ha vest for Randers. Planområdet ligger i det åbne land.

Baggrunden for Tillæg 8 til Kommuneplan 2021, er et ønske om at udvikle en eksisterende virksomhed i området. Der har på ejendommen siden år 2010 været produktion af forskellige vine fra egne afgrøder. Sidenhen har virksomheden udviklet sig til også at omfatte afledte aktiviteter, såsom butik med salg af egne produkter, vinsmagning og restaurant og forskellige events og arrangementer på stedet. Der er således tale om både besøgsfaciliteter og oplevelser på stedet.

De eksisterende bygninger er løbende udbygget og omdannet i forbindelse med virksomheden, ligesom der er bygget yderligere til lager og produktion, hvor der er meddelt bl.a. landzonetilladelse til bygninger og bygningsændringer.

Området ligger udenfor kommuneplanens rammer. Udvikling af virksomheden forudsætter ny planlægning. Derfor udlægges to nye rammer for området.

De nye kommuneplanrammer udlægges i henhold til planlovens §11b, stk. 3, som giver mulighed for at fastsætte rammer for eksisterende fødevarevirksomheder med besøgsfaciliteter, der bidrager til områdets turisme, hvis

  1. fødevarevirksomheden udspringer af en produktion knyttet til lokale råvarer og stadig baserer produktionen på råvare fra landbruget,
  2. fødevarevirksomheden har eksisteret på stedet i mindst 5 år,
  3. fødevarevirksomheden ønsker at etablere eller udvide faciliteter til besøgsturisme, som bidrager til områdets turisme, og
  4. der er en funktionel sammenhæng mellem fødevarevirksomheden og besøgsfaciliteterne.

Virksomheden Cold Hand Winery opfylder alle fire betingelser, og derfor er der udarbejdet Tillæg 8 til Kommuneplan 2021. Med kommuneplantillægget udlægges kommuneplanramme til blandet bolig og erhvervsområde i landzone samt rekreativt område.

Ramme nr. 4.00.BE.1(T8) udlægger området til blandet bolig og erhvervsformål med mulighed for byggeri på op til 12 meter og en bebyggelsesprocent på 10%

Ramme nr. 4.00.R.6(T8) udlægger området til rekreative formål i form af naturområde. Der må ikke opføres bebyggelse indenfor området, men der kan i forårs- og sommermåneder opstilles fire glampingtelte med overnatningsmulighed.

Tillæg nr. 8 ændrer ikke på retningslinjerne i kommuneplanen.