Mål og retningslinjer

Kommuneplanens mål beskriver i brede træk planlægningen for hele kommunen. Her kan du læse, hvilke principper der gælder for kommunens fysiske planlægning, og hvilke mål byrådet har for kommunens fysiske planlægning.

Kommuneplanens retningslinjer er grundlaget for Randers Kommunes administration i forhold til den fysiske planlægning. Retningslinjerne udgør grundlaget for kommunens planlægning og naturforvaltning samt andre tiltag til nye aktiviteter. Det er også i retningslinjerne, at der reserveres arealer til fremtidige anlæg, som nye veje, forsyningsledninger, vindmøller og biogasanlæg.

Retningslinjerne og de tilhørende områdeudpegninger på kort oplyser også om, hvilke hensyn byrådet vil lade indgå i afvejningen af en ansøgning om tilladelse eller dispensation efter lovgivningen. Behandlingen af ansøgninger vil dog altid foregå på baggrund af et konkret skøn, når der er pligt til at fortage et sådant efter loven.

 

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget