Bæredygtig energi

Udbygningen af bæredygtig energi står højt på klimadagsordenen i Randers Kommune. Det drejer sig både om etablering af produktionsanlæg til el- og varmeforsyning, men også omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi - fx til transport.

Der skal planlægges for produktionsanlæg, der sikrer forsyningssikkerheden, når behovet for elektricitet i kommunen øges.

Vi ønsker at bidrage positivt til den fælles nationale dagsorden om en 70 % reduktion af CO2 udledningen i 2030 i forhold til 1990-udledningen. Men vi ønsker at gøre mere end det.

Vi sigter efter at nå et meget ambitiøst mål om, at Randers Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Hvordan vi specifikt skal komme dertil arbejder vi med i vores klimaplanlægning.

I forhold til den fysiske planlægning har vedvarende energi og energianlæg især betydning for:

  • Boligbyggeri
  • Transport (fx flere elbiler og etablering af ladestandere)
  • Landbrug
  • Natur og arealanvendelse
  • Vedvarende energi (vind og sol)
  • Varmeforsyning (fx biomasse, sol og varmepumper)

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

 

 

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene