Varmeforsyning

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til opvarmning af bygninger.

 

Der skal planlægges for at mindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler – uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden.

Varmeplanlægningen skal ske i samarbejde med forsyningsselskaber og andre relevante parter og skal bl.a. belyse mulighederne for, at:

  • udbygge den kollektive fjernvarmeforsyning
  • øge andelen af vedvarende energi, f.eks. sol- og vindenergi, i den kollektive varmeforsyning
  • omlægge den kollektive naturgasforsyning til fjernvarme
  • udnytte overskydende procesvarme til fjernvarmeformål

 

Retningslinjer:

Va. 1

Indenfor forsyningsområder for fjernvarme kan der ske tilslutning til de lokale fjernvarmeværker.

Der godkendes løbende projektforslag, der sætter rammerne for fremtidig forsyningsform, nye anlæg og afgrænsningen af forsyningsområder for fjernvarme.

I dele af fjernvarmeområderne er der tilslutningspligt, dog med visse undtagelser som f.eks. nyt lavenergibyggeri.

Forsyningsområderne for fjernvarme ses af kort.

Va. 2

Indenfor forsyningsområder for naturgas kan der ske tilslutning til det nationale naturgasnet.

I Danmark har vi et mål om at være uafhængige af kul, olie og gas i 2050. Det betyder, at der ikke udlægges nye områder til naturgasforsyning, og at eksisterende naturgasområder omlægges til fjernvarme. Områder, som er udlagt til naturgas ses af kort.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene