Detailhandelsstruktur

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Styrke Randers i konkurrencen med Aarhus og Aalborg, og derved som minimum opretholde det nuværende befolkningsgrundlag for Randers’ detailhandelsopland.

Koncentrere udvalgsvarebutikkerne i Randers bymidte og aflastningscenter Paderup.

Sikre en afbalanceret butiksudvikling mellem Randers bymidte og aflastningscenter Paderup.

Sikre dagligvareforsyningen i Randers bymidte, med dagligvarebutikker på op til 5.000 m2.

Give mulighed for at drive decentral dagligvareforsyning i lokalområderne og de mindre byer.

I indeværende planperiode udarbejde en ny detailhandelsanalyse med opgørelse af de enkelte butiksområders detailhandel og restrummelighed.

 

Retningslinjer:

Ds. 1

Den overordnede detailhandelsstruktur i Randers Kommune fremgår af kort.

Jvf. Planlovens regler kan der kun etableres butikker inden for de udlagte detailhandelsområder, dog kan der udenfor etableres enkeltstående dagligvarebutikker til lokalområdets forsyning.

 

Randers Kommunes struktur for detailhandel omfatter derfor følgende områder:

  • Randers Bymidte.
  • Bymidter i centerbyerne. (Langå, Assentoft og Spentrup).
  • Bydelscentre.
  • Lokalcentre.
  • Aflastningscenteret i Paderup.
  • Butikker til pladskrævende varegrupper.
  • Enkeltstående dagligvarebutikker (butikker til lokalområdets forsyning med dagligvarer).


Udvalgsvarebutikker

Randers Byråd ønsker, at udvalgsvarebutikker på over 2.000 m2 kun må etableres på baggrund af særskilt planlægning, dog kan der i aflastningscenter Paderup etableres udvalgsvarebutikker på op til 5.000 m2.

Ds. 2

Det samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål i de enkelte områder og maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker fremgår af tabeller i retningslinjerne for de enkelte detailhandelsområder.

Tabeller over de samlede bruttoetage areal til butiksformål indenfor de enkelte detailhandelsområder samt butikkernes maksimale størrelse ses under hver enkelt definition.

Bymidter

Findes i Randers, Langå, Assentoft og Spentrup. Oversigten over bymidterne findes her. Oversigten over de enkelte rammer i Randers bymidte findes her.

Bydelscentre

Findes i Randers by navngivet Vorup, Kristrup, Romalt, Over Hornbæk, Nyvang, Ydervang, Mariagervej og Dronningborg. Oversigten over bydelscentre findes her.

Lokalcentre

Findes i Randers by samt i flere lokalbyer. Oversigten over lokalcentre findes her.

Aflastningscenter

Findes i Randers syd. Oversigt findes her.

Områder til butikker som sælger særlig pladskrævende varegrupper

Disse områder findes primært i Randers by, men også i Assentoft, Gjerlev og Øster Tørslev. Oversigt findes her.