Lokalcentre

Statisk kort
Statisk kort

I lokalsamfundene ​skal den lokale detailhandel hovedsageligt bestå af dagligvarebutikker. Her er det vigtigt, at det er nemt at klare de daglige indkøb tæt på boligen, både af hensyn til at mindske brugen af bil til daglige gøremål og af hensyn til at bevare lokalsamfundene som attraktive steder for bosætning.​

 

Retningslinjer:

Lo. 1

I Randers by og i de fleste lokalbyer, er der udlagt nærmere afgrænsede lokalcentre, jf. kort. Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og restrummeligheden i lokalcentrene fremgår af Tabel. I de enkelte lokalcentre kan der etableres butikker med maksimale størrelser som angivet i samme Tabel.

Tabel Lokalcentre

Lokalcentre i Randers, Centerbyerne og lokalbyer.

Lokalcenter Nuværende detailhandel m2* Restrummelighed m2* Samlet ramme m2 Maks. str. Dagligvare Maks. str. Udvalgsvare
Viborgvej/ Randers 1.400 400 1.800 1.000 500
Helsted/ Randers 200 800 1.000 500 500
Rådmandsboulevard/ Randers 1.300 700 2.000 1.200 500
Energivej/ Randers 1.050 450 1.500 1.000 500
Nørre Boulevard/ Randers 1.950 550 2.500 1.000 500
Nørrevang/ Randers 1.600 500 2.100 1.000 500
Fårup 800 2.200 3.000 1.200 500
Stevnstrup 550 2.450 3.000 1.200 500
Harridslev 1.280 1.220 2.500 1.200 500
Øster Bjerregrav 450 750 1.200 1.200 500
Havndal 760 1.240 2.000 1.200 500
Øster Tørslev 880 1.120 2.000 1.200 500
Asferg 570 630 1.200 1.200 500
Gjerlev 1.100 400 1.500 1.200 500
Hald 0 1.200 1.200 1.200 500
Mellerup 0 1.200 1.200 1.200 500

*Beregning af nuværende detailhandel og restrummelighed er sket i 2016 i Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013. I forbindelse med Tillæg 6 til Kommuneplan 2017, hvor den samlede ramme i m2 til butikker i en række lokalcentre er blevet øget, er restrummeligheden i de pågældende lokalcentre blevet øget tilsvarende.​

 

Ifølge planlovens bestemmelser må det samlede etageareal til butiksformål i et lokalcenter ikke overstige 3.000 m². Der kan ikke planlægges for butikker med et etageareal for de enkelte butikker, der er større end 1.000 m² for både dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Byrådet kan begrænse de maksimale butiksstørrelser i de enkelte rammer.

Viborgvej 

Lokalcenteret ved Viborgvej har en meget begrænset størrelse, både i forhold til afgrænsning og arealramme. Centrets størrelse vur­deres at være tilstrækkeligt til forsyning af lokalområdet. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål til 1.800 m2 med en restrum­meligheden i år 2016 på 400 m2, der giver mulighed for omdan­nelse af eksisterende lokaler eller mindre udvidelser.

Helsted

Lokalcenteret i Helsted omfatter området omkring bageren og slagteren, på hjørnet af Helstedvej og Hobrovej. Den maksimale butiksstørrelse for den enkelte butik er på 500 m2.
Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i lokalcentret er 1.000 m2, med en restrummelighed i år 2016 på 800 m2.

Rådmandsboulevard

Lokalcenteret omfatter centreret omkring Netto på Rådmandsboulevard.

Det sam­lede bruttoetageareal til butiksformål i lokalcenter Rådmandsboule­vard fastsættes til 2.000 m2, med en restrummelighed i år 2016 på 700 m2.

Energivej

Lokalcenteret omfatter Fakta og et par mindre udvalgsvarebutikker ved Energivej.
Det samlede bruttoetageareal til butiksformål er 1.500 m2, med en restrummelighed i år 2016 på 450 m2.

Nørre Boulevard

Lokalcenteret på Nørre Boulevard består kun af to dagligvare­butikker, der forsyner lokalområdet.
Det samlede bruttoetageareal til butiksformål er 2.500 m2, med en restrummelighed i år 2016 på 550 m2.

Nørrevang

Nørrevang bydelscenter omfatter området omkring den nuværende dagligvarebutik ved Glarbjergvej.
Det samlede bruttoetageareal til butiksformål er 2.100 m2, med en restrummelighed i år 2016 på 500 m2.

Fårup

Lokalcenteret koncentrerer sig omkring Storegade samt området ved Butikstorvet. Butikstorvet er et nyere lokalplanlagt område til detailhandel, og indeholder i dag den eneste dagligvarebutik i Fårup.
Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i lokalcentret er 3.000 m2 med en restrummelighed i år 2016 på 2.260 m2.

Harridslev

Lokalcenteret er beliggende øst for Udbyhøjvej ved Dyrlæge Cleemanns Vej og Dr. Madsensvej.
Det samlede bruttoetageareal i lokalcenteret er 2.500 m2 med en restrummelighed i år 2016 på 1.260 m2.

Havn­dal

Lokalcenteret ligger langs hovedgaden Østerbro og Vesterbro.
Det samlede bruttoetageareal i lokalcenteret er 2.000 m2 med en restrummelighed i år 2016 på 1.280 m2.

Stevnstrup

Lokalcenteret er beliggende på tre forskellige lokaliteter ved hhv. Grenstenvej, Stationsvej og Skovboulevarden.
Det samlede bruttoetageareal i lokalcenteret er 3.000 m2 med en restrummelighed i år 2016 på 2.480 m2.

Øster Bjerregrav

Lokalcenteret dækker hele den centrale del af Øster Bjerregrav langs Over Fussingvej og Østervang og med afstikkere op ad Kirkevej og langs Frederiksbergvej.
Det samlede bruttoetageareal i lokalcenteret er 2.000 m2 med en restrummelighed i år 2016 på 50 m2.

Øster Tørslev

Lokalcenteret strækker sig langs Udbyhøjvej.
Det samlede bruttoetageareal i lokalcenteret er 2.000 m2 med en restrummelighed i år 2016 på 1.120 m2.

Asferg

Lokalcenteret er beliggende langs hovedgaden Vestergade og Østergade.
Det samlede bruttoetageareal i lokalcenteret er 1.000 m2 med en restrummelighed i år 2016 på 650 m2.

Gjerlev

Lokalcenteret er beliggende ved Hammergårdsvej og Tønagervej.
Det samlede bruttoetageareal i lokalcenteret er 1.500 m2. Rammen er fuldt udnyttet i år 2016.

Hald

Lokalcenteret ligger ved Haldvej og Tvedevej.
Det samlede bruttoetageareal i lokalcenteret er 1.000 m2 med en restrummelighed i år 2016 på 1.000 m2.

Mellerup

Det samlede bruttoetageareal i lokalcenteret er 1.000 m2 med en restrummelighed i år 2016 på 1.000 m2.​

Lo. 2

I øvrige lokalbyer og landsbyer med mere end 200 indbyggere, følger afgrænsningen af lokalcentret afgrænsningen af rammeområderne i byen. I lokalcentrene kan der etableres butikker med maksimale størrelser som angivet i Tabel.

Tabel Lokalcentre

Lokalcentre i øvrige lokalbyer og nogle landsbyer.

Lokalcenter Nuværende detailhandel m2* Restrummelighed m2* Samlet ramme m2 Maks. str. Dagligvare Maks. str. Udvalgsvare
Råsted 274 1.226 1.500 800 500
Ålum 0 1.500 1.500 800 500
Udbyhøj 0 1.500 1.500 800 500
Gassum 410 690 1.000 800 500
Uggelhuse 0 1.000 1.000 500 500
Hørning 0 1.000 1.000 500 500
Værum 0 1.000 1.000 500 500
Dalbyover 400 600 1.000 500 500
Albæk 0 1.000 1.000 500 500
Tånum 0 1.000 1.000 500 500
Gimming 0 1.000 1.000 500 500
Tebbestrup 0 1.000 1.000 500 500
Tvede 0 1.000 1.000 500 500
Lem 0 1.000 1.000 500 500
Helstrup 0 1.000 1.000 500 500
Linde 0 1.000 1.000 500 500
Mejlby 0 1.500 1.500 500 1.000

*Beregning af nuværende detailhandel og restrummelighed er sket i 2016 i Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013. I forbindelse med Tillæg 6 til Kommuneplan 2017, hvor den samlede ramme i m2 til butikker i en række lokalcentre er blevet øget, er restrummeligheden i de pågældende lokalcentre blevet øget tilsvarende.

 

I de øvrige lokalbyer, Råsted, Udbyhøj og Ålum, giver det ikke mening at udpege et nærmere afgrænset lokalcenter, da byerne på grund af deres størrelse og udseende ikke et oplagt center. Samtidig vil man gerne understøtte muligheden for mindre lokale butikker. Derfor omfatter lokalcentret hele byen.

På samme vilkår som ovennævnte lokalbyer, er der lokalcentre i landsbyer med mere end 200 indbyggere. Landsbyer med mere end 200 indbyggere omfatter Gassum, Uggelhuse, Hørning, Værum, Dalbyover, Albæk, Tånum, Gimming, Tebbestrup, Tvede, Lem, Helstrup, Linde og Mejlby. Afgrænsningen af lokalcentrene i landsbyerne følger afgrænsningen af rammeområderne i kommuneplanen.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

 

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene