Områder til pladskrævende varer

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Lokalisere områder til pladskrævende varegrupper ved den overordnede vejstruktur, så der sikres en høj biltilgængelighed.

Placere store samlede butiksenheder, som ikke kan placeres i bymidter og bydels- og lokalcentre.

 

​Uden for bymidte og lokalcentre har byrådet udlagt 20 områder, hvor der kan etableres butikker til pladskrævende varegrupper. I områderne kan der etableres butikker, der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer.​

 

Retningslinjer:

Op. 1

Uden for bymidter og bydelscentre kan der udlægges arealer til butikker, der alene forhandler følgende varegrupper (særligt pladskrævende varegrupper):

  • Tømmer, grus, sten og betonvarer samt byggematerialer,
  • Planter og havebrugsvarer,
  • Alle former for motorkøretøjer,
  • Lystbåde, trailere og campingvogne,
  • Møbler, herunder køkkener, og
  • Udvalgsvarebutikker med varer, der indebærer en sikkerhedsmæssig risiko (f.eks. fyrværkeri, våbenhandel og eksplosiver).

Listen over pladskrævende varegrupper er udtømmende og defineret i planloven. Der findes dog undtagelsesbestemmelser omkring salg af møbler. (Se retningslinje Op. 2).

Byggemarkeder kan have en afdeling med varer, som ikke betegnes som særlig pladskrævende varegrupper på op til 2.000 m2.

Områder udlagt til butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper ses af tabel og nedenstående:

  Maks. butiksstørrelse m2 Restrummelighed m2 Samlet ramme m2
Grenåvej (del af hhv. 1.01.E.1 og 1.01.E.2) 4.000  5.000 15.000
Toldbodgade (1.02.E.3) 6.000 250 6.000
Mariagervej syd for Ringboulevarden (1.02.BE.4, del af 1.02.E.4 og del af 1.02.BE.3) 4.000  6.700 8.000
Ørnborgvej (1.03.E.1 og 1.03.E.2) 3.000, dog én på maks. 10.000  8.800 20.000
Kertemindevej (1.04.E.2) 4.000  4.250 6.000
Kristrupvej (1.04.E.4) 3.000 4.000  10.000
Århusvej (1.04.E.6) 4.000, dog én på maks. 10.000  4.600 25.000
Nyborgvej (1.04.E.8) En butik på maks. 10.000  3.750 10.000
Viborgvej (1.05.E.1) 4.000  10.700 12.000
Mariagervej nord for Ringboulevarden (1.06.E.1) 5.000 8.550 20.000
Juventusvej (1.09.E.1 og 1.09.E.2) 5.000, dog én på maks. 15.000  41.000 56.000
Stålvej (1.10.E.6) 2.500 0 2.600
Messingvej (1.10.E.7) 4.000  4.800 7.400
Sdr. Borup (1.10.E.10) 5.000 15.000 15.000
Assentoft (2.01.E.2) 2.000 4.000  5.000
Drastrup (2.01.E.7) 2.500 4.000  4.000
Harridslev (5.01.BE.2) 1.500 2.500 3.000
Øster Tørslev ved Dalbyovervej (5.03.E.6) 5.000 1.800 5.000
Gjerlev (5.04.E.3) 3.000 1.200 4.000
Kærsangervej (3.01.E.3)
2.000 4.000 4.000

 

Grenåvej

SPV området ved Grenåvej, er et område, der ligger tæt på bykernen i Randers by. Området har en samlet ramme på 15.000 m2 og en restrummelighed på 5.000 m2. Området har en god trafikal tilgængelighed.

Toldbodgade

SPV området ved Toldbodgade, er et mindre område, der ligger forholdsvis tæt på bykernen i Randers by. Området har forholdsvis dårlig trafikal tilgængelighed, men omvendt gør den centrale beliggenhed det nemmere for beboerne i bymidten at komme til området. Området er præget af en enkelt større tømmerhandel, der udgør detailhandelen i området. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål er på 6.000 m2 i overensstemmelse med størrelsen på den nuværende tømmerhandel, dog med en lille restrummelighed i år 2016 på 250 m2.

Mariagervej syd for Ringboulevarden

SPV området syd for Ringboulevarden er delt op i to adskilte områder. Områderne er meget bynære og især det sydligste af områderne ligger i umiddelbar til knytning til boligområder. Området kan på sigt overgå i andre formål, men indtil videre, vurderes det, at områderne stadig med fordel kan anvendes til SPV butikker. Området har en samlet ramme til butiksformål på 8.000 m2 og en restrummelighed i år 2016 på 6.700 m2. Området har en god trafikal tilgængelighed.

Ørneborgvej

SPV området ved Ørneborgvej nord for Grenåvej har en samlet ramme til butiksformål på 20.000 m2 og en restrummelighed i år 2016 på 8.800 m2. Området har en god trafikal tilgængelighed.

Kertemindevej

SPV området i Vorup, har en god placering mellem boligområdet i Vorup syd og motorvejen. I området er der gode forudsætninger for yderligere SPV butikker. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål er på 6.000 m2 med en restrummelighed i år 2016 på 4.250 m2. Området har en god trafikal tilgængelighed.

Kristrupvej

SPV området ved Kristrupvej har en samlet ramme til butiksformål på 10.000 m2 og en restrummelighed i år 2016 på 4.000 m2. Området har en god trafikal tilgængelighed.

Århusvej

SPV området ved Århusvej omfatter arealer på begge sider af Århusvej og grænser op til SPV områderne Messingvej og Juventusvej mod syd. Området ved Århusvej er kendetegnet ved de mange bilforhandlere. Området har et samlet bruttoetageareal til butiksformål på 25.000 m2 og en restrummelighed i år 2016 på 4.600 m2. Området har en god trafikal tilgængelighed.

Nyborgvej

SPV området i Vorup, har en god placering mellem boligområdet i Vorup syd og motorvejen. I området er der en enkelt stor tømmerhandel på ca. 8.000 m2, der løbende er blevet udvidet gennem årene, samtidig er der gode forudsætninger i området for yderligere SPV butikker. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål er på 10.000 m2 med en restrummelighed i år 2016 på 3.750 m2. Området har en god trafikal tilgængelighed.

Viborgvej

SPV området mellem Viborgvej og jernbanen vurderes at være passende af omfang og med en samlet ramme til butiksformål på 12.000 m2 og en restrummelighed i år 2016 på 10.700 m2. Området har en god trafikal tilgængelighed.

Mariagervej nord for Ringboulevarden

SPV området nord for Ringboulevarden har en samlet ramme på butiksformål på 20.000 m2 og en restrummelighed i år 2016 på 8.550 m2, hvilket vurderes at være passende til det udpegede areal. Området har en god trafikal tilgængelighed.

Juventusvej

SPV området ved Messingvej grænser op til SPV områderne Århusvej og Messingvej og har et samlet bruttoetageareal til butiksformål på 56.000 m2 og en restrummelighed i år 2016 på 41.000 m2. Området har en god trafikal tilgængelighed.

Stålvej

SPV området ved Stålvej grænser op til SPV områderne Århusvej og Juventusvej og har et samlet bruttoetageareal til butiksformål på 2.600 m2 og en restrummelighed i år 2016 på 0 m2. Området har en god trafikal tilgængelighed.

Messingvej

SPV området ved Messingvej grænser op til SPV områderne Århusvej og Juventusvej og har et samlet bruttoetageareal til butiksformål på 7.400 m2 og en restrummelighed i år 2016 på 4.800 m2. Området har en god trafikal tilgængelighed.

Sdr. Borup

SPV området ved Sdr. Borup har et samlet bruttoetageareal til butiksformål på 15.000 m2, hvoraf intet er udnyttet i år 2016. Området har en god trafikal tilgængelighed.

Assentoft

Området ligger ved Virkevangen syd for Storegade og her ligger der i dag flere bilforhandlere. Området har en særdeles god trafikal placering, med nem adgang til den gamle landevej gennem Assentoft og til omfartsvejen og det nordlige hængsel rundt om byen. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål er på 5.000 m2 med en restrummelighed i år 2016 på 4.000 m2.

Drastrup

SPV området i Drastrup, der i dag indeholder en større bilforhandler. Området ligger ved rundkørslen i Drastrup. Området har en god trafikal placering, med nem adgang til den gamle landevej gennem Assentoft og til omfartsvejen og det nordlige hængsel. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål er på 4.000 m2 hvoraf hele rammen er opbrugt i år 2016.

Harridslev

SPV området i Harridslev har et samlet bruttoetageareal til butiksformål på 3.000 m2 og en restrummelighed i år 2016 på 2.500 m2. Området har en god trafikal tilgængelighed.

Øster Tørslev

SPV området i Øster Tørslev har et samlet bruttoetageareal til butiksformål på 5.000 m2 og en restrummelighed i år 2016 på 1.800 m2. Området har en god trafikal tilgængelighed.

Gjerlev

SPV området i Gjerlev omfatter en enkelt butik, der er udbygget gennem årene, og i dag udgør 2.800 m2. Det vurderes, at området har en passende afgrænsning, der fortsat kan rumme en udvidelse af den eksisterende butik samtidig med, at der er mulighed for nye butikker. Bruttoetagearealet til butiksformål er på 4.000 m2 og en restrummelighed i år 2016 på 1.200 m2. Området har en god trafikal tilgængelighed for en ny dagligvarebutik og rummelighed til flere mindre udvalgsvarebutikker.

Kærsangervej

Området, der er forbeholdt særligt pladskrævende varegrupper (SPV), benævnes ’Kærsangervej’ og udgør en del af rammeområde 3.01.E.3.

SPV-området indeholder en samlet detailhandelsramme på 4.000 m2, med en maksimal butiksstørrelse på 2.000 m2 og en restrummelighed i år 2020 på 4.000 m2.

Op. 2

Møbelbutikker med et bruttoetageareal over 2.000 m² skal som udgangspunkt placeres i Randers bymidte. Hvis der i det konkrete tilfælde kan redegøres for, at en placering i Randers bymidte ikke er mulig, kan de placeres i de udpegede områder til butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Dette vil kræve et kommuneplantillæg.

Planloven angiver særlige regler for etablering af møbelbutikker:

  • Møbelbutikker på op til 2.000 m² skal placeres i bykernen, Aflastningscenter Paderup eller i bydelscentrene.
  • Møbelbutikker med et bruttoetageareal over 2.000 m² skal placeres i bymidten.
  • Hvis det i det konkrete tilfælde kan redegøres for, at en placering i bymidten mv. ikke er mulig, kan de placeres i de udpegede områder til butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Dette kræver dog vedtagelse af et kommuneplantillæg.

Op. 3

Der kan i de enkelte områder til særligt pladskrævende varegrupper etableres butikker med maksimale størrelser som angivet i Tabel (under Op. 1). Afgrænsningen af områder, hvor der kan etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper, fremgår af kort og tabel.

Planloven angiver ikke maksimale størrelser for butikker, der udelukkende forhandler pladskrævende varer. Det er op til byrådet, at fastsætte butiksstørrelser for hvert enkelt område til butikker der forhandler særlig pladskrævende varegrupper.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

 

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene