Randers Bymidte

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Koncentrere handelsmiljøet med en blanding af butikker, offentlige funktioner og andre servicefunktioner, så de er placeret centralt i midtbyen og er indenfor gåafstand.

Understøtte muligheden for at etablere velplacerede dagligvarebutikker i midtbyen, da de skaber et stort dagligt kundeflow og er med til at styrke midtbyens bosætningskvaliteter.

Understøtte samspillet mellem detailhandel og midtbyens mange andre aktiviteter og funktioner, for at de sammen kan skabe endnu mere at komme efter i midtbyen.

Indgå i en konstruktiv dialog med detailhandlens parter om behovene og potentialerne. Det er afgørende, at detailhandlen driver indsatsen.

Understøtte muligheden for at etablere en ny handelsgadestruktur fra Dytmærsken og ned mod havnen til Bolværksgrunden, som en sammenkobling til byudviklingsprojektet ’Flodbyen Randers - Byen til Vandet’.

 

Midtbyens detailhandelsudvikling skal foregå med udgangspunkt i den gamle middelalderbys kerne. Her er der stemningsfyldte gader, med plads til spændende servicefunktioner og butikker, der understøtter muligheden for en samlet kundeoplevelse med en bred vifte af tilbud.

Vi skal berige og udvikle vores bykerne med kundeoplevelsen i fokus og åbne op for flere typer af anvendelse, der generer byliv og supplerer handel, med cafeer, udeservering, siddepladser og andre tilbud, der gør byen oplevelsesrig og tiltrækker byliv uden for almindelig åbningstid.

Illustration fra den strategiske midtbyplan: Kortlægning af centrale byrum.

 

Midtbyens detailhandelsudvikling skal foregå med udgangspunkt i den strategiske midtbyplan, der identificere en række indsatsområder og strategier, som skal revitalisere Randers midtby.

 

Retningslinjer:

Bm. 1

Der fastlægges en restrummelighed på 25.000 m2 til butiksformål i Randers bymidte, hvorved den samlede ramme kommer op på 79.600 m2, som vist i Tabel.

Tabel Randers Bymidte

  Nuværende detailhandel m2* Restrummelighed m2* Samlet ramme m2 Maks. str. Dagligvare Maks. str. Udvalgsvare
Randers 54.600 25.000 79.600 5.000 2.000
1.01.C.1 - 1.01.C.11       3.500 2.000
1.01.C.13       3.500 2.000
1.02.C.1       1.500 1.500
1.01.B.2       3.000 1.500
1.01.B.3       1.200 1.000
1.01.B.5       3.000 1.000
1.01.BE.1       1.200 1.000
1.01.BE.2 - 1.01.BE.6       3.000 1.500
1.01.BE.7       1.200 2.000
1.01.BE.8       3.000 1.500
1.01.BE.11       3.000 1.500
1.01.BE.12       3.000 1.500
1.02.B.1 - 1.02.B.2       1.500 1.500
1.02.B.6       1.500 1.500
1.02.B.34       1.500 1.500
1.02.B.45       1.500 1.500
1.02.BE.5       1.500 1.500
1.02.BE.8       1.000 500
1.02.BE.9       1.200 -
1.02.E.1       1.500 1.500

*Beregning af nuværende detailhandel og restrummelighed er sket i 2016 i Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013.

 

Det er byrådets ambition at styrke Randers bymidte som kommunens vigtigste butiks- og servicecenter. Bymidten er kommunens centrum, og en levende bymidte er vigtig for hele kommunens attraktivitet. For at sikre dette er det vigtigt, at der er et levende handelsmiljø og derfor er bymidten første prioritet, når det handler om placering af ny detailhandel.

Der er i 2016 ca. 160 butikker i Randers bymidte, med et samlet areal på ca. 54.600 m2. Samlet er der med kommuneplanen mulighed for 79.600 m2.

Bm. 2

Jævnfør Planloven kan der i bymidter maksimalt planlægges for butikker med et bruttoetageareal på op til 5.000 m2 for dagligvarebutikker, og der er intet loft for størrelsen på udvalgsvarebutikker. De maksimale butiksstørrelser i de enkelte rammeområder i Randers bymidte er angivet i Tabel (under Bm. 1).

De maksimale butiksstørrelser i bymidterne er reguleret i Planloven, dog kan byrådet begrænse størrelserne yderligere i de enkelte rammer. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker, angivet for de enkelte rammeområder i Randers bymidte, er inklusiv personalefaciliteter.

Bm. 3

Udover de almindelige udvalgsvarebutikker, kan der i planperioden udvides eller etableres nye udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m² i Randers bymidte. De store udvalgsvarebutikker skal understøtte det eksisterende handelsmiljø i bymidten.

Randers Byråd ønsker, at udvalgsvarebutikker på over 2.000 m2 kun må etableres på baggrund af særskilt planlægning.

Når der i bymidten kan placeres så store butikker hænger det sammen med ønsket om, at skabe et attraktivt udbud af butikstyper, der kan supplere og styrke bymidtens øvrige handels- og byliv. Det er tanken, at store butikker kan tiltrække kunder, der også vil benytte sig af de øvrige tilbud i bymidten.

Bymidten er godt trafikalt forsynet med offentlig transport og store butikker vil her have en god tilgængelighed for alle trafikarter også gående og cyklende.

Bm. 4

Når man ankommer til Randers midtby, skal det være nemt at finde vej - først til parkeringsmuligheder og derefter til handelsgaderne. Adgangen til parkeringspladser er et vigtigt parameter for en handelsby.

Midtbyen tilbyder mange parkeringspladser, og det er altid muligt at finde et sted at holde. Forbindelserne fra de større parkeringspladser til gågadenettet og kommunikationen om, hvor der er ledige pladser kan dog forbedres, og give en bedre oplevelse for både gæster og beboere.

Byrådet har med den strategiske midtbyplan en vision om, at genetablere en tydelig og dynamisk digital parkeringshenvisning, samt sikre indbydende oplevelsesruter fra parkeringspladser og attraktioner i midtbyens periferi til bykernen og handelsgaderne.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

 

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene