Kulturarv

Randers Kommune rummer en mangfoldig kulturarv og det er vigtigt for byrådet at videreføre den historiske identitet, der knytter sig til Randers Kommunes område, både i byerne og på landet. Kulturarv er alt fra ydmyge spor til større helheder, der afspejler egnens historie og særpræg.

Nogle bygninger, kulturmiljøer og fortidsminder er fredede, eller på anden måde beskyttede af lovgivning, beskyttelseszoner og indsigtslinjer. Andre kan beskyttes gennem planlægning og sagsbehandling, mens endnu andre slet ikke er registrerede.

Bevaringsudvalg og Bygningsforbedringsudvalg, samt andre samarbejder

Sammen med Museum Østjylland og de lokalhistoriske foreninger arbejder kommunen for at pleje og sikre fortidsminder, fredede og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer, samt øge befolkningens kendskab og adgang til vores fælles kulturarv. I dette arbejde spiller Bevaringsudvalget i Randers Kommune en aktiv rolle. Udvalget er nedsat af byrådet og fungerer som rådgivende udvalg for miljø- og teknikudvalget, landdistriktsudvalget og udviklingsudvalget. Udover bevaringsudvalget har kommunen i 2017 fået et bygningsforbedringsudvalg, som er bemyndiget til at kunne uddele økonomiske tilskud til bl.a. renoveringsprojekter på den bevaringsværdige bebyggelse. 

Registrering af bevaringsværdier

Byrådet vil sikre og bevare den historiske identitet der knytter sig til de forskellige områder i Randers Kommune. Dette gøres bl.a. gennem registrering af de bevaringsværdige bygninger i kommunen. Fredede bygninger har særstatus. De udpeges og administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Der kræves særlig tilladelse fra styrelsen tik at lave bygningsmæssige ændringer både ude og inde på fredede ejendomme.

Som udgangspunkt er bygninger opført før 1940 registrerede, for at afklare deres bevaringsværdi. Randers Kommunes første større samlede registreringer blev udført i 1999 i Randers Kommuneatlas. Den næste større registrering blev foretaget i 2015-2017 og omfatter registreringer i kommunens landsbyer og dele af landdistrikterne.  Registreringerne bevirker, at der kan arbejdes aktivt og systematisk i forbindelse med sagsbehandlingen af nedrivnings- og byggesager. Nyere registreringer tager bygninger med, som er opført før 1960, for dermed at følge med tiden og sikre nyere byggeperioders bevaringsværdige byggerier. Formålet er at være i stand til at bevare og sikre de bevaringsværdige bygninger, samt at sikre at om- og tilbygninger sker med respekt for bygningsværkerne. 

Screening af kulturmiljøer

Der er i løbet af 2019 udført besigtigelser af kulturmiljøer i Randers Kommune. Forud for dette arbejde samlede forvaltningen i samarbejde med Museum Østjylland en bruttoliste med potentielle kulturmiljøer. Besigtigelserne er udført efter SAK-metoden (Screening Af Kulturmiljøer), der bruges til at undersøge kulturmiljøernes arkitektoniske værdi i sammenhæng med deres udviklingspotentialer i forhold til turisme, bosætning, erhverv og kultur. Herigennem søges det at synliggøre kulturmiljøernes individuelle værdier og egenskaber og tænke dem ind som udviklingspotentialer i kommunens byer og landdistrikter.

Sikring af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer

Byrådet er indstillet på at udarbejde bevarende lokalplaner i samarbejde med borgerne og bevaringsudvalget, de steder hvor der er et kulturmiljø eller en særlig stor koncentration af bevaringsværdige bygninger. Med bevarende lokalplaner har byrådet mulighed for at sikre værdier for kulturmiljøerne og de bevaringsværdige bygninger ved at fastsætte konkrete bestemmelser og opsætte krav om ansøgning i hvert enkelt tilfælde.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene