Luftfart og højderestriktioner

Statisk kort
Statisk kort

Der kan som udgangspunkt ikke gives landzonetilladelser eller byggetilladelser til anlæg eller bygninger, som gennembryder højderestriktionerne ved flyvepladsen.

 

Retningslinjer:

Hø. 1

Antenner, vindmøller eller lign. høje konstruktioner, må som udgangspunkt ikke opstilles så disse gennembryder højderestriktionerne.

I forbindelse med indflyvningen til Randers Flyveplads arbejdes der af hensyn til flysikkerheden med højderestriktioner. Kort viser de respektive højderestriktioner.

Højderestriktionerne ved Randers Flyveplads må som udgangspunkt ikke gennembrydes af bygninger, tekniske anlæg eller andet, medmindre Trafik og byggestyrelsen tillader det. Hvis der bliver givet tilladelse til at opstille bygninger, antenner eller lignende med en højere højde end højderestriktionerne tillader, er der en forventning om, at Trafik og byggestyrelsen vil forlange lysafmærkning.

Trafik og byggestyrelsen kan ligeledes stille krav til lysafmærkning udenfor indflyvningsplanen.

Anlæg på 100 meter og højere skal anmeldes til Trafik og byggestyrelsen. Inden masterne må opstilles, skal der være udstedt en attest om, at de ikke skønnes at udgøre en fare for flyvesikkerheden.

Forklaring til højderestriktionerne vist på kortet
Indenfor den inderste blå cirkel, der har en radius på 3,5 km, er højderestriktionen på kote 91,8 m DNN. Der er 1,2 km imellem det inderste og det yderste cirkelslag. I fladen fra det inderste til det yderste cirkelslag, stiger højderestriktionen jævnt til en højderestriktion på kote 151,8 m DNN i det yderste cirkelslag.

(DNN står for "Dansk Normal Nul" og er et landsdækkende højdesystem, som siden 2006 er afløst af højdesystemet DVR90).

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene