Turisme og fritid

Randers Kommune kan tilbyde mange forskellige attraktioner og fritidsoplevelser. Som en af de allerstørste ligger Randers Regnskov midt i Randers by helt ud til Gudenåen med flere hundredetusinde besøgende hvert år. En tur i Randers Regnskov kan kombineres med et besøg i Randers hyggelige middelalder midtby eller en naturoplevelse af de helt store langs Gudenåen eller i Naturpark Randers Fjord.

Mulighederne for friluftsoplevelser i Randers Kommune formidles i samarbejde mellem Randers Regnskov, Randers Kommune og Museum Østjylland i udstillingen ”Tidsrejsen”, der forventes at stå færdig i 2021. Udstillingen fokuserer på landskab og biodiversitet i Randers Kommune igennem tiderne og formidler blandt andet 52 friluftsoplevelser i kommunen igennem en fælles digital platform.

Visionen for Naturpark Randers Fjord er, at området skal være kendt som et område med stort naturindhold og med alsidige og attraktive oplevelsesmuligheder. Dette skal blandt andet ske ved at skabe bedre adgang og flere muligheder for oplevelser. Naturparken er af regional betydning for Randers og Norddjurs Kommuner og indeholder ud over enestående natur også flere kulturmiljøer og historiske landsbyer. Naturpark Randers Fjord blev certificeret naturpark i 2018.

Randers Kommune har mange tilbud om friluftsliv i naturen og i byen - og en lang tradition for, at foreninger og borgere er med til at sætte deres præg på friluftslivet og anvendelsen af naturen. Netop processen omkring Naturpark Randes Fjord har fokus på frivillighed og muligheden for at komme ud i naturen. Det sker blandt andet med madpakkehuse og overnatningssteder, hvor det i de senere år er blevet mere populært, at overnatte på primitive lejrpladser i f.eks. shelters.

Randers Kommune har få egentlige sommerhuse, men vil udlægge flere hvis muligheden byder sig. Det er staten, der udstikker rammerne for hvor mange nye sommerhusområder, der kan udlægges. Randers Kommune vil så vidt muligt understøtte en udvikling af ferieboliger og overnatningsmuligheder langs Gudenåen og Randers Fjord.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

 

 

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene