Udvikling i byer og landdistrikter

Randers Kommune er en del af Den Østjyske Millionby, der udgør det største vækstområde uden for hovedstaden med over en million indbyggere og en halv million arbejdspladser. Randers Kommunes byer og landdistrikter er centralt placeret imellem to universitetsbyer med nærhed til E45 og jernbanenettet. Kommunens placering medfører ikke bare, at det er nemt for kommunens borgere at komme til og fra kommunens byer og landdistrikter, men også at der er et stort arbejds- og bosætningsopland indenfor en times kørsel fra kommunens byer.

Dette afsnit omhandler udvikling på tværs af by og land i Randers Kommune og sætter kommunen i en større kontekst med det øvrige Østjylland. Således indledes afsnittet med mål og retningslinjer for kommunens udvikling i en regional kontekst. Herefter introduceres en inddeling af kommunen i seks karakterområder med hver deres potentialer for udvikling. Udvikling i landdistrikter og herunder byggeri i landsbyer og det åbne land følger herefter. På næste niveau fokuseres der på byudvikling samt byomdannelse og fortætning samt de mere konkrete indsatser omkring Flodbyen Randers – Byen til Vandet og Randers midtby.

 

Afsnittets opbygning: Fra det regionale til det lokale perspektiv på kommunens udvikling

 

80 % af kommunens tilflytning sker til Randers by. Næste led i flyttekæden er fraflytningen fra Randers til kommunens andre byer. Randers by har således en vigtig rolle for tilflytningen til hele kommunen.

Udover Randers by så sker tilflytningen fra andre kommuner primært til Assentoft og Langå.

Der er store forskelle på befolkningsudviklingen i forskellige dele af kommunen. Især syd for fjorden er der flere landsbyer med tilflytning og befolkningsvækst og Byrådet ønsker at imødekomme efterspørgslen på boliger. Nord for Randers er der generelt færre tilflyttere og Byrådets målsætning er, at fastholde og støtte centerbyen Spentrup gennem nyt boligbyggeri.

Aldersfordelingen er under forandring i Randers Kommune. De store ældre årgange er på vej ud af familieboligerne, og Randers Kommune forventer således et stigende udbud af parcelhuse og familieboliger. Bl.a. derfor sigter kommunen på at øge tilflytningen til Randers by, og ikke mindst at øge antallet af familier med børn. I planlægningen understøttes dette ved at planlægge for attraktive boligområder til forskellige boligtyper.