Parkering

Byrådet vil:

Sikre, at borgere og gæster oplever, at der er gode muligheder for parkering ved Randers midtby.

 

Adgangen til parkeringspladser er et vigtigt parameter for en handelsby.

En kortlægning af belægningsgraden på parkeringspladserne i midtbyen viser, at når belægningsgraden er højest, er ca. 75 % af pladserne optaget. Det betyder, at der altid vil være mindst 500 ledige parkeringspladser på hverdage, og endnu flere i weekenden.

Byrådet har vedtaget en strategiske udviklingsplan for Randers Midtby, der tegner en lang række initiativer, der skal sikre en attraktiv bymidte – nu og i fremtiden. Parkering er en vigtig parameter for at sikre, at midtbyen er attraktiv. Randers Kommune skal fortsat arbejde for at forbedre parkeringsforholdene i og omkring centrum, samt forbedre ruterne til og fra p-pladserne udenfor bykernen.

Se desuden også de generelle rammer om parkering.

 

Retningslinjer:

Pa. 1

Ved større byudviklings- eller byomdannelsesprojekter i Randers bør der etableres tilstrækkelig med parkeringspladser i forbindelse med projektet.

For at sikre, at der bliver ved med at være gode parkeringsforhold i Randers er det væsentlig at der ved større byudviklings- eller byomdannelsesprojekter sikres tilstrækkelig med parkeringspladser.

I de generelle rammer er der bestemmelser for, hvordan parkeringsforholdene skal være ved nyt byggeri i forhold til anlægstype og geografi. De generelle rammer ses her

Pa. 2

Ved nybyggeri, ombygninger og større byggerier stilles der krav til etablering af ladestandere til elektriske køretøjer.

I Randers Kommune tror vi på en bæredygtig udvikling, og at den skal løftes i fællesskab af kommune, erhverv og borgere. Ladestanderbekendtgørelsen stiller krav til etablering af ladestandere til elektriske køretøjer v. nybyggeri, ombygninger og større bygninger (se link i boks).

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene