Veje

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Arbejde for at realisere Klimabroen inden 2030

Arbejde for at realisere Østforbindelsen

Forbedre vejadgang til E45 ved Purhus

 

Den væsentligste udfordring Randers Kommune står overfor er den nord-sydgående trafik i og omkring Randers. Kapaciteten på Randers Bro er i praksis fuldt udnyttet og for at håndtere byvæksten og store byomdannelsesprojekter som ”Flodbyen Randers - Byen til Vandet”, skal vejnettet udbygges og dette nødvendiggør en ny, central krydsning af fjorden. Samtidig udflyttes havnefunktionerne mod øst og dette medfører behov for ny betjening i dette område.

Den radiale struktur af vejnettet i kommunen, hvor alle veje mødes i Randers midtby giver også en række udfordringer. Derfor er der behov for flere øst-vestgående forbindelser nord for fjorden, der skaber bedre tilgængelighed til tilslutningsanlæggene ved Purhus, Randers N og Randers C. Det vil også mindske gennemkørende trafik i de mindre byer og sikre lokale bymiljøer, hvor der etableres omfartsveje.

 

Retningslinjer:

Ve. 1

Der reserveres arealer til anlæg af de på kort angivne nye veje, forlægninger og større udvidelser.

Byrådet har besluttet, at en ny Infrastrukturplan skal udarbejdes og erstatte gældende som blev vedtaget i 2008. Den nye Infrastrukturplan forventes endelig godkendt ultimo 2020.

Flodbyen Randers - Byen til Vandet er et ambitiøst byudviklingsprojekt, der vil bidrage til, at Randers kan markere sig som en endnu mere attraktiv by. Med byudviklingsprojektet vil Randers kunne tilbyde helt nye enestående områder til boliger, byliv, oplevelser og aktiviteter helt tæt på naturen ved både fjorden og Gudenåen og i tæt sammenhæng med bymidten og den gamle atmosfærefyldte middelalderby. Helt centralt i dette projekt er planlægningen for de fremtidige forbindelser over fjorden. Se mere om projektet via link i boks.

I flere mindre byer er der meget gennemkørende trafik, også med meget tung trafik. For at begrænse den gennemkørende trafik i de mindre byer og sikre lokale bymiljøer, er der reserveret areal til omfartsveje omkring Langå, Spentrup, Asferg og Havndal.

I Langå drejer det sig om én omfartsvej øst om byen og én nordvest om byen. Der reserveres ligeledes arealer til en forlængelse af Væthvej, så denne føres direkte til Hammelvej, hvorved Jebjerg helt fredes for gennemkørende trafik. I Asferg og Havndal er der reserveret arealer til omfartsveje, der skal lede gennemkørende og tung trafik udenom byen.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene