Generelle rammer

Kommuneplanen fastlægger rammerne for indholdet i nye lokalplaner, herunder hvad bygninger og arealer må bruges til, samt hvor og hvor meget der må bygges. Der fastsættes f.eks. bestemmelser om bygningers højder og det antal etager man må bygge. Rammerne danner således grundlag for lokalplanlægning og indgår som en del af sagsbehandlingen i områder uden lokalplan.

Kommuneplanens rammer består af nogle generelle rammer samt specifikke rammebestemmelser for de enkelte rammeområder. De generelle rammer ses i menuen til venstre, og de beskriver hvilke bestemmelser, der gælder for alle de rammebelagte arealer i Randers Kommune. Dog kan det inden for en specifik ramme fremgå, at der gælder andre bestemmelser end de generelle.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget