Afgrænsning af midtby i forhold til parkeringsnorm

Statisk kort
Statisk kort